Sisene Seesami iseteenindusse


Logi sisse Mobiil ID-ga


Ootame vastust...
Logi sisse ID-kaardiga


Logi sisse Smart ID-ga

Ootame vastust...
Sisene läbi panga

Sisse logides saad

  • ülevaate poliisidest
  • sõlmida uusi kindlustuslepinguid
  • esitada kahjuavaldusi
  • muuta kontaktandmeid
  • tasuda arveid
  • alla laadida rohelist kaarti
  • kontakteeruda Seesamiga

KLIENDITUGI

Kindlustuspood@seesam.ee

(E-R 9:00-17:00; L-P suletud)

Sisene Seesami iseteenindusse


Logi sisse Mobiil ID-ga
Mobiil-ID

Ootame vastust...


Logi sisse ID-kaardiga
ID kaart

Logi sisse Smart ID-ga
Smart-ID

Ootame vastust...


Sisene läbi panga